Univerzita Palackého v Olomouci


19/10/2016Přednáška: Prof. Wildfried Stroh

Z latinské přednášky prof. Wilfrieda Stroha De fabulis Latinis in usum puerorum puellarumque scriptis vel Ab Aesopo ad Asterigem, která proběhla 30.11.2016 v Kapli Božího Těla v Olomouci.

21/11/2016STUDUJ LATINU!!!

21/11/2016Přednáška: Prof. Wildfried Stroh

19/10/2016Nová publikace nakladatelství OIKOYMENH přeložená členem katedry PhDr. Janem Janouškem, Ph.D

27/01/2016Výběrové řízení pro zahraniční stáže programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Partnerské instituce:

Wroclaw – Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl - 2 místa

Erlangen – Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nrnberg, www.fau.eu - 2 místa

Trnava – Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk -2 místa

Zagreb – Sveučilište u Zagrebu www.unizg.hr - 2 místa

Florencie – Universita degli Studi di Firenze www.unifi.it - 2 místa

Informace a přihlášky:

Dr. Jana Engelbrechtová - jana.engelbrechtova@upol.cz

ADMINISTRÁTORMAPA WEBUHOME KKF