Univerzita Palackého v Olomouci


Archív akcí

Fotogalerie16/02/2015Erasmus

Oznamujeme všem studentům, že výběrové řízení na zahraniční pobyty Erasmus+ se koná ve středu 18.února. Zájemci zašlou Dr. Engelbrechtové mailem svoje CV a motivační dopis.

11/01/2015Jazykové kurzy

17/11/2014Výuka

Z důvodu nemoci se výuka PhDr. Noemi Sklenářové v úterý dne 18. listopadu nekoná.

10/11/2014Konference

anotace přednášek

04/11/2014Výuka

Vzhledem ke konání katedrové konference Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách ve 21.století ve dnech 11. a 12. listopadu odpadá veškerá výuka na Katedře klasické filologie. Studenti jsou však srdečně zváni k účasti na konferenci.

01/11/2014Přednášky

01/11/2014Film

18/10/2014Výuka

Zapomenutou a nalezenou papírovou tašku z konference s logem Centra renesančních studií si můžete vyzvednout na Katedře klasické filologie v kastlíku s poštou zaměstannců.

15/10/2014Výuka

Ve dnech 20. - 24. 10. se z důvodu zahraničních cest nekoná výuka doc. Kysučana, dr. Pokorné, dr. Sklenářové, dr. Janouška a dr. Šubrta.

05/10/2014Konference

20/09/2014Kurzy v rámci ESF

Antické tradice v latinské literatuře renesance a baroka 1

Četba středověkých a renesančních textů

H. Grotius – četba renesančního traktátu De veritate religionis Christianae

Četba Ovidiových Metamorfóz a jejich recepce v renesanci

Klasické jazyky v proměnách času

Recepce antiky v renesančním umění 1

Interpretační seminář I.1

20/09/2014Výuka

Vzhledem k služebním cestám pracovníků katedry dochází na přelomu září a října k omezení výuky na kateřde.

Výuka Dr. Jana Janouška a Dr. Jiřího Šubrta se nekoná ve dnech 22. září až 3. října, výuka Dr. Noemi Sklenářové a Dr. Barbary Pokorné ve dnech 24. září až 3. října a výuka Dr. Lubora Kysučana ve dnech 24. září až 10. října. Výuka bude adekvátně nahrazena.

Studenti jsou však zváni na informační schůzku k zahájení semestru, která se koná v úterý 23. září v 9.30 hod na katedře v polsuchárně č. 1.09.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás

Vaši učitelé z KKF FF UP

17/09/2014Schůze

Všem latiníkům!

V úterý 23. září 2014 v 9.30 hod se v posluchárně č. 1.09 na Kateřde klasické filologie (budova na Hradě, přízemí hned za vrátnicí vlevo) koná schůzka studentů katedry k zahájení semestru. Pokud nemáte jiné naléhavé studijní povinnosti na druhých oborech, účast všech stduentů bakalářského i magisterského studia je nutná a najevýš žádoucí.

Těšíme se na Vás!

Vaši učitelé z KKF FF UP

28/08/2014Avizo

03/06/2014UP AIR

Chceš se stát na podzim součástí studentského rádia UP AIR? Prohlídni si na odkazu http://upair.upol.cz/o-nas/ volné pozice a napiš na g.a.r.dvorakova@seznam.cz

03/06/2014Konference

03/06/2014Sborník

01/06/2014Avízo

Zářijové státnice se konají v termínu 3. 9. 2014 zde na katedře.

Všichni zájemci o tento termín se musejí zapsat nejpozději do 27. 6. 2014 do 11 hodin.

11/03/2014Letní škola

24/06/2012Překladatelská soutěž

Web PRAHA MĚSTO LITERATURY na svých stránkách zve k účasti na překladatelské soutěži vyhlášené ke 400. výročí úmrtí Alžběty Johanny Westonie. Podrobné informace najdete zde.

18/06/2012Příjmací zkoušky: magisterské studium

Připomínáme všem studentům latinské filologie, kteří se přihlásili do magisterského studia na katedře, že jsou povinni se zúčastnit přijímacích zkoušek, které probíhají na katedře v úterý 19.června od 9 do 15 hodin. Ke zkouškám se dostaví i studenti, kteří ještě bakalářské studium neukončili a půjdou na řádný či opravný termín státnic v září. Rovněž připomínáme povinnost přinést s sebou všechny požadované doklady včetně projektu magisterské diplomové práce.

Těšíme se v úterý na viděnou s vámi

11/06/2012Pozvánka

01/05/2012Bakalářské a magisterské státní zkoušky

Bakalářské a magisterské státní zkoušky z latinské filologie se konají ve dnech 31.května a 12. června. Žádáme všechny stduenty, aby se včas dle harmonogramu zapsali jak na státní zkoušky, tak na obhajoby prací (ti, kdo obhajují na KKF). Písemný test ze syntaxe, který je součástí bakalářské i magisterské státní zkoušky, se koná ve dnech 30. května a 11. června vždy v 10 hod na katedře.

Žádáme ty studenty 2. a 4. ročníku, kteří budou své bakalářské a magisterské práce psát na KKF, aby si je nejpozdjěi do 25. května zadali u svých školitelů - za školitele si po domluvě mohou zvolit kteréhokoliv z učitelů katedry.

30/04/2012Státnice

Přidáno: MGR: Antická literatura

26/02/2012Pozvánka na přednášku

Ve středu 18. 4. 2012 v 11.30 proběhne v aule FF UP přednáška ředitele Frankfurtského knižního veletrhu Jörgena Boose na téma: 10 tezí k budoucnosti (multimediálního) vydávání (s ohledem na roli Frankfurtského veletrhu).

Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena do češtiny.

Na přednášku naváže téhož dne ve 13.15 v učebně č. 2.49 katedry bohemistiky workshop zaměřený na elektronické publikování. Workshop proběhne rovněž v angličtině (tentokráte pochopitelně bez překladu). Předpokládá se, že se studenti na workshop připraví, rozvinou zde otázky v souvislosti s předchozí přednáškou a nastíní panu Boosovi problémy spojené s elektronickým publikováním tak, jak je sami vnímají. Host s nimi na toto téma rozvine diskuzi.

Všechny zájemce o účast na workshopu prosíme, aby co nejdříve kontaktovali Mgr. Lenku Pořízkovou. Obdrží stručnou literaturu k tématu (demoverzi skripta o e-knize) a budou se moci s organizátorkou domluvit na dalších podrobnostech.

26/02/2012Schůze - státnice

Ve středu dne 14. března v 11.30 hod se na Katedře klasické filologie v posluchárně č. 232 koná schůzka všech studentů 3. a 5. ročníku, kteří půjdou po letním semestru ke státní závěrečné zkoušce. Předmětem jednání bude obsah zkoušek a stanovení jejich termínů. Účast není povinná, ale pokud se dostavíte, můžete tak svým hlasem ovlivnit stanovení termínu. Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období od 28. května do 15. června 2012.

Těšíme se na vás

Vaši učitelé z KKF

26/02/2012DEADLINE!

Poslední termín pro odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací je 18. května do 15 hod!

25/02/2012Informace pro studenty

Všem latiníkům!

Sdělujeme všem studentům, že seminární pracovnu a knihovnu (místnost č. 231) je možno kdykoliv v době, kdy zde není výuka, využívat jako studovnu včetně veškeré literatury v knihovně a počítače s připojením na internet nebo také k nutné relaxaci mezi výukou. Zapůjčování knih domů je však nutno nahlásit vyučujícím katedry a vyplnit výpůjční lístek. Všichni studenti, kteří by o toto měli zájem, si mohou u sekretářky katedry paní Bc. Gabriely Grulichové proti podpisu vyzvednout klíč od posluchárny, který je nutno vrátit při ukončení studia.

25/02/2012Týden neklidu na FF UP

Sdělujeme všem studentům, že v úterý dne 28. února je vzhledem k akcím souvisejícím s protestními akcemi proti věcným návrhům zákonů o vysokých školách a hmotné pomoci studentům (happening na nádvoří FF UP a následná veřejná debata v aule FF UP) uděleno děkanské volno. Všem studentům, kteří se však zajímají o budoucnost českého vysokého školství, doporučujeme uděleného volna využít k účasti na uvedených akcích.

25/02/2012Pozvánka na semináře

Vážení kolegové,

v březnu a dubnu tohoto roku bude ve výuce na naší katedře hostovat prof. Lubomír Doležel, jeden z nejvýznamnějších současných světových literárních teoretiků. Chtěli bychom touto cestou oslovit všechny filology i další zájemce s nabídkou účasti na jeho seminářích Fikce a interpretace (KBH/VSL41).

Semináře se konají v těchto termínech v seminární pracovně kat. bohemistiky (KA-1.63):

Středa 14. 3., 21. 3., 28. 3., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5. vždy od 13:15 do 14:45.

Pátek 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5. vždy od 11:30 do 13:00.

Úvodní kursy budou vedeny v zastoupení, prof. Doležel povede osobně všechny kurzy počínaje 11. 4. 2012.

Účast na semináři v případě, že student nepožaduje kredity, není podmíněna zápisem do STAGu. V opačném případě lze požádat o dodatečné zapsání předmětu (žádost potvrdí vedoucí KBH doc. Kubíček).

Příloha obsahuje seznam pramenů, z nichž bude prof. Doležel ve svých seminářích vycházet. V tuto chvíli Vám je s předstihem nabízíme k zběžnému čtení. Není nutná zevrubná znalost textů, jde především o to, abyste věděli, s jakým materiálem bude vyučující pracovat a do určité míry se na to připravili.

Na shledanou v semináři Fikce a interpretace se těší

Katedra bohemistiky FF UP

Přílohy: prameny

21/02/2012Pozvánka na konferenci

07/02/2012Sdělení

V pondělí 13.2.2012 odpadá výuka dr. Pokorné z důvodu obhajob grantů FRVŠ.

04/02/2012Sdělení

Výuka didaktiky latiny začne blokově v březnu 2012. Přesný termín zahájení výuky bude oznámen na webových stránkách katedry, na nástěnce a sdělen zapsaným studentům kursu e-mailem.

04/02/2012Informáční schůzka

Vážené a milé, vážení a milí,

srdečně vás zveme na schůzku studentů Katedry klasické filologie s vyučujícími, která se koná první týden semestru v úterý 14. února 2012 v 12 hod v posluchárně č. 232. Na programu budou informace o projektu ESF, nových kursech a možnostech spolupráce v rámci tohoto projektu i pravidlech týkajících se odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací. Pokud nejste vázáni výukou na druhém oboru, vzhledem k důležitosti sdělovaných informací si vás dovolujeme požádat o maximální možnou účast.

Těšíme se na vás a přejeme vám úspěšný a radostný semestr

vaši učitelé z KKF FF UP

04/12/2011Vánoční večírek

11/11/2011Interdisciplinární konference - 15. listopadu na KKF FF UP

30/10/2011Interdisciplinární konference - 15. listopadu na KKF FF UP

kliknutim přejde na pdf

03/05/2011Přednášky zahraničních hostů

Katedra klasické filologie UP Olomouc Vás srdečně zve na tyto přednášky, konané v rámci programu Erasmus v prostorách KKF na Vodární 6, učebna 232

Středa 4.5. 2011 od 13:00

Dr. Karol Zieliński (Uniwersytet Wrocĺawski)

The poetry of Sappho as a weapon of love (od 13:00 h)

The blame poetry in Archaic Greece (od 15:00 h)

Čtvrtek 5.5 2011 od 10:00

Dr. Krysztof Morta (Uniwersytet Wrocĺawski)

The Nile mosaic of Palestrina (od 10:00h)

Nabus - a giraffe or a camel? (od 12:00h)

Pondělí 9.5.2011 11:30

Dr. Karol Zieliński (Uniwersytet Wrocĺawski)

The story-patterrs of pre-Homeric epic

Pondělí 9.5.2011 13:30

Dr. Krysztof Morta (Uniwersytet Wrocĺawski)

Hanno's espedition in accounts of Roman author

Přednášky budou prosloveny v polštině, v případě potřeby budou doplněny komentářem.

Účast na min. 3 přednáškách je povinná pro předměty Přednáška zahraničního hosta KKF/ZH a Blokový seminář KKF/BS.

17/04/2011Soutěžní konference

Katedra bohemistiky FF UP pořádá fakultní kolo studentské soutěžní konference s názvem STUDENT A VĚDA. Zájemci mohou více informací najít v přiloženém plakátku.

11/12/2010Vánoční večírek latinářů

Ve středu 13. 12. se na katedře klasické filologie pořádal vánoční večírek, pozvánka zde.

Studenti katedry i jiných byli srdečně zváni a vítáni!

12/10/2010Přednáška zahraničního hosta

kliknutim přejde na pdf
ADMINISTRÁTORMAPA WEBUHOME KKF