Univerzita Palackého v Olomouci


Příbuzná pracoviště

Ústav klasických studií FF MU v Brně

Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze

Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty UP v Olomouci

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze

On-line katalogy knihoven v ČR

Praha

Národní knihovna České republiky

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna v Praze

Brno

Knihovna Masarykovy univerzity v Brně

Moravská zemské knihovna

Olomouc

Ústřední knihovna Univerzity Plackého v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci

Knihovna města Olomouce

On-line katalogy knihoven v Německu

Mnichov

Univerzitní knihovna Mnichov

Řezno

Univerzitní knihovna v Řezně

Kostnice

Knihovna Univerzity v Kostnici

On-line katalogy knihoven v Itálii

Florencie

Centrální národní knihovna ve Florencii

Řím

Centrální národní knihovna v Římě

Benátky

Národní knihovna v Benátkách

On-line katalogy knihoven ve Velké Británii

Oxford

Univerzitní knihovna v Oxfordu

Cambridge

Univerzitní knihovna v Cambridgi

Databáze latinských a řeckých textů

Litterae ante portas - UKS FF MU v Brně

The Latin library

Perseus

Bibliotheca Augustana

Překlady latinských a řeckých textů

Iliteratura.cz - litterae antiquae

The Satyricon of Petronius Arbiter

Internetové on-line slovníky a jiné pomůcky

Slovnik.cz

Translatum.gr

Zkratky antických autorů

Latin-English dictionary

Antika a klasická studia na webu

Seznam bibliografií týkajících se Antiky

Antika obecně

Latinitas viva na webu

Accademia Vivarium Novum

Academia Latinitati Fovendae

ADMINISTRÁTORMAPA WEBUHOME KKF